Kamera korrektúra díjátadó

Ha részt kíván venni a díjátadó gálán kérjük regisztráljon névvel, ill. cégnévvel az info @ korrektura . hu e-mail címen!
Várjuk szeretettel!

Versenykiírás

A jelentkezési határidőt 2012. június 13-ig meghosszabbítottuk!

Versenykiírás letölthető verziója

A televíziós fesztiváloknak nagy hagyománya van Magyarországon. A Korrektúra Kft. arra vállalkozott, hogy újjáélessze ezt a népszerű rendezvényt, ezért 2012.június 25-26.-án Veszprémben megrendezi a Kamera Korrektúra Televíziós Fesztivált, amelyen a hazai és a határon túli televíziós alkotások versengenek. A fesztivál az Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság támogatásával jön létre.

Nyolc különböző kategóriában várjuk a nevezéseket:
 1. Dokumentum-tényfeltáró
  Mai valósághoz köthető társadalmi, illetve közéleti témát dolgoz fel. Valós történéseket, személyeket, eseményeket bemutató önálló vagy sorozat.

 2. Arculat, saját promóció
  A televízió egy műsorának teljes arculati bemutatása.
  Az arculatba beletartozik, a műsor teljes tartalma, az előzetesek, az egyéb -televízión kívüli- megjelenések

 3. Bulvár - reality
  Elsődleges célja a szórakoztatás, nem az informálás
  Populáris, szenzációhajhász eszközökkel bemutatott valós, vagy kreált események gyűjteménye

 4. Sport
  Hazai vagy nemzetközi sporteseményeket bemutató műsor.
  A sportműsor magában foglalja a felkészülést, az eseményt, a sport hátterével foglalkozó történések bemutatását is

 5. Szórakoztató-zene
  önálló műsorszámok, amelyek legalább havi rendszerességgel jelentkeznek az adott médium felületén. Beletartoznak a kategóriába a revü és esztrádműsorok, vetélkedők, kabarék, általános szórakoztatóműsorok, sorozatok, tehetségkutató műsorok, zenei témát feldolgozó önálló műsorszámok

 6. Hír-hírháttér
  A hír rövid, tömör, világos és tárgyilagos sajtóanyag
  Ellenőrzött és igaz információ, amely közérdeklődésre tarthat számot

 7. Kulturális műsorok
  Bemutatja a környezet művészeti értékeit
  Beletartozik az kulturális, információs magazinműsor, bemutatók, önálló kulturális esemény bemutatása (színház, koncert, stb.)

 8. Környezettudatos és természettudományi műsorok
  Pozitív példáikon keresztül ösztönzik a környezettudatos gondolkodás és magatartás elterjedését.

 

A versenyben kizárólag magyar nyelvű alkotások vehetnek részt. A fenti felsorolásban szereplő versenykategóriákban csak olyan művek vehetnek részt, amelyek 2011. január 1. és 2012. június 10. között kerültek televíziós műsorszolgáltatónál (Online-crosssover kategória esetén online portálon) első sugárzásra.

Nevezésre jogosult

A szemle versenyében minden Magyarországon vagy határainkon túl bejegyzett alkotóműhely, vagy magyar, illetve külföldi állampolgárságú természetes személy indulhat (azaz a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott bel- és külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet/állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, szövetkezet, gazdasági társaság, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, továbbá egyéni vállalkozó, valamint helyi és megyei önkormányzatok, költségvetési szervek, egyesületek, köztestületek, alapítványok, bel- és külföldi illetőségű természetes személyek).

 

A nevezési díjak

Minden versenykategóriában a nevezési díj nevezett alkotásonként: 20.000 Ft + 27% áfa

A nevezési díj fizetését banki átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással lehet teljesíteni, amelyen a közlemény rovatban pontosan feltüntetendő a pályamű címe, nevezési kategóriája és a pályázó megnevezése.

Kamera Korrektúra 2012 nevezési díj számlaszáma:

UniCredit Bank 10918001-00000112-22420002

 

Nevezés
a.) Az érvényes nevezési anyagnak tartalmaznia kell:
 • a nevezett alkotás 2 db példányát AVI-videóformátumban vagy DVD formátumban. Csak magas műszaki színvonalú, adásminőségű (broadcast) technikailag sokszorosításra alkalmas felvétellel lehet nevezni. A hordozón egyértelműen jelezni kell a mű címét és az alkotó műhelyt/személyt.
 • a nevezett alkotáshoz kapcsolódó, kitöltött és aláírással hitelesített nevezési lapot egy eredeti és egy másolati példányban. A nevezési lap letölthető a http://korrektura.hu/kamera_korrektura_2012/ weboldalról.
 • a nevezési díj befizetési igazolását (csekkmásolat vagy banki igazolás)
b) A nevezési határidő: 2012. június 13. szerda 16.00
c) A beadás helye és módja
 • személyesen vagy kézbesítő útján munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között az alábbi helyen: 1061 Budapest, Király utca 16. 1. emelet
  A nevezett alkotásokat és az alkotásokhoz kapcsolódó nevezési lapokat együtt legyenek szívesek csomagban vagy borítékban leadni. Személyes leadás esetén az átvételi elismervény nyomtatványt előzetesen kitöltve, egy példányban könnyen levehetően szíveskedjenek a borítékhoz/csomaghoz rögzíteni a gyors kezelhetőség érdekében.
 • postai úton feladva a fenti határnapi beérkezéssel a következő postacímre: 1061 Budapest, Király utca 16. 1. emelet


A küldeményre szíveskedjenek ráírni: „Kamera Korrektura 2012 - Nevezési anyag", valamint a mű címét és a kategóriáját.

Azokat a nevezési anyagokat, melyek a nevezési határidő lejártáig nem érkeznek meg, már nem tudják elfogadni. A nevezési anyagok beérkezéséről elismervényt küldünk - ez esetben - levélben, a nevezési díjról számlát adunk.

A verseny menete

A nevezési határidő, 2012. június 13. után a beérkezett alkotásokból szakmai zsűri választja ki a díjnyertes műveket.

A zsűri elnöke: Vitézy László rendező

A zsűri tagjai neves alkotók, médiaszakemberek (a http://korrektura.hu/kamera_korrektura_2012/ honlapon megtekinthető) Kategóriánként egy-egy produkciónak ítél meg kategóriadíjat a verseny zsűri, ugyanakkor egy kiemelkedő egyéni teljesítményt alkotói díjjal ismer el. A zsűri június 22.-ig dönt a helyezésekről.

Érvénytelen az a nevezés,
 • amelyet nem a megadott nevezési lapon küldenek be,
 • amelyet nem a nevezési felhívásban és a kitöltési útmutatóban megadott helyen, módon és határidőig nyújtanak be,
 • amelyet nem egy eredeti és egy másolati példányban nyújtanak be az eredeti megjelölésével,
 • amelyhez nincs mellékelve a nevezési felhívásban megadott hordozó, a nevezési lapon feltüntetett, kötelező erejű dokumentumok, nyilatkozatok és a nevezési díj befizetésének igazolása, illetve ezek pótlása a nevezési határidőn belül nem történik meg,
 • amely olyan nevezőtől származik, aki nem felel meg a nevezési felhívásban körülírtaknak,
 • amely olyan produktummal pályázik, amely nem felel meg a nevezési felhívásban leírtaknak,
 • az egyes kategóriákra megadott (előírt) egyéb feltételeknek nem felel meg.
  Az érvénytelen nevezés következménye, hogy a produkció a versenyben nem vehet részt.

 

 

További információk:

A pályázati anyagokat az értékelésben, feldolgozásban, döntésben résztvevők kötelesek bizalmasan kezelni, arról harmadik félnek tájékoztatást nem adnak. Nyilvánosságra hozatalra a döntőbe jutott alkotások kerülnek címmel, az alkotók felsorolásával, a gyártó megnevezésével és a tartalommal.

 

Budapest, 2012. május 15.

Korrektúra Kft.
1134 Budapest Róbert Károly krt. 82-84. (Cooper Center B épület fsz.)
telefon:
Bartos Bea: 06 30 216 7393
Sárosi Mona: 06 20 491 0412
fax: 06 1 452-7825
www.korrektura.hu
info@korrektura.hu