Kamera Korrektúra 2014

versenykiírás

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság támogatásával

A verseny célja, a színvonalas televíziózás népszerűsítése és elismertetése mind szélesebb körben. A Kamera Korrektúra szakmai támogatója a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 2014. december 16-án adjuk át a Kamera Korrektúra díjait, a Média Korrektúra évzáró eseményén, terveink szerint a Várkert Bazárban.

Versenykiírás letölthető változata
Nevezési lap letölthető verziója

Hét különböző kategóriában várjuk a nevezéseket:
 1. Portré
 2. Dokumentum
 3. Kulturális, ismeretterjesztő, tudományos műsorok
 4. TV film, TV játék, sorozat
 5. Szórakoztató-zene
 6. Hír-hírháttér
 7. Sport

A fenti felsorolásban szereplő versenykategóriákban csak olyan kizárólag magyar nyelvű művek indulhatnak, amelyek 2013. november 30. és 2014. november 15. között kerültek televíziós műsorszolgáltatónál (online portálon is) első sugárzásra.

Nevezésre jogosult

A versenyben minden magyarországi, illetve külhoni magyar nyelvű alkotóműhely, vagy magyar, illetve külföldi állampolgárságú természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéb jogalany (pl. alapítvány, egyesület, stb.) indulhat. Gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685. § c. pontjában meghatározott bel- és külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet/állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, szövetkezet, gazdasági társaság, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, továbbá egyéni vállalkozó, valamint helyi és megyei önkormányzatok, költségvetési szervek, egyesületek, köztestületek, alapítványok, bel- és külföldi illetőségű természetes személyek.

Nevezési díjak

Minden versenykategóriában a nevezési díj nevezett alkotásonként: 25.000.- Ft + 27% Áfa.
A nevezési díj fizetését banki átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással lehet teljesíteni, amelyen a közlemény rovatban pontosan feltüntetendő a pályamű címe, pályázó cég/személy és a kapcsolattartó elérhetőségének megnevezése

A Kamera Korrektúra nevezési díj számlaszáma:

UniCredit Bank 10918001-00000112-22420002
A bank címe: Pólus Center Fiók
Swift kód: BACXHUHB
IBAN száma: HU40109180010000011222420002

Abban az esetben, ha a nevezés nem felel meg a versenykiírásban szerepelteknek, s így az alkotás nem vehet részt a versenyben, a nevezési díj pedig beérkezett a Korrektúra Kft.számlájára, a nevezési díjat 30 napon belül visszautaljuk. A nevezési díjakról - azok beérkezését követően - számlát küldünk a megfelelő pénzügyi elszámolás érdekében, s e számla pénzügyi teljesítési kötelezettséget már nem von maga után.  

Nevezés

Az érvényes nevezési anyagnak tartalmaznia kell:

 • A nevezett alkotás min. 2 db példányát AVI-videóformátumban. Csak magas műszaki színvonalú, adásminőségű (broadcast), technikailag sokszorosításra alkalmas felvétellel lehet nevezni. A hordozón egyértelműen jelezni kell a mű címét és az alkotó műhelyt/személyt.
 • A nevezett alkotáshoz kapcsolódó, kitöltött (nevezési lapon szereplő információk megadása a nevező és a jogtulajdonos hozzájárulási nyilatkozatával) és aláírással hitelesített nevezési lapot egy eredeti és egy másolati példányban. (Egy nevezési lapon csak egy alkotást lehet nevezni. A nevezési lap sokszorosítható. A nevezési lap letölthető a www.korrektura.hu weboldalról.)
 • a nevezési díj befizetési igazolását (csekkmásolat vagy banki igazolás).

A nevezési határidő: 2014. november 21.
A beadás helye és módja:

 • személyesen vagy kézbesítő útján munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között a Korrektúra Kft. irodájában (1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 82-84. B épület fszt.)
 • A nevezett alkotásokat és az alkotásokhoz kapcsolódó nevezési lapokat együtt egy csomagban vagy borítékban szükséges leadni. Személyes leadás esetén az átvételi elismervény nyomtatványt előzetesen kitöltve, egy példányban könnyen levehetően kérjük a borítékhoz/csomaghoz rögzíteni.
 • Postai úton feladva a beadási határnapi beérkezéssel a következő postacímre: Korrektúra Kft. 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 82-84. B épület fsz.
 • A küldeményen kérjük jól láthatóan feltüntetni: „Kamera Korrektúra 2014– Nevezési anyag”, valamint a mű címét és a kategóriáját.
 • Azokat a nevezési anyagokat, melyek a nevezési határidő lejártáig nem érkeznek meg, már nem tudjuk elfogadni.

A verseny menete

A nevezési határidő – 2014. november 21. - lejártát követően a beérkezett alkotásokból szakmai zsűri választja ki a díjnyertes műveket.

A zsűri tagjai neves alkotók, újságírók és televíziós szakemberek (http://korrektura.hu/kamera_korrektura_2014/zsuritagok/).

Kategóriánként 5 alkotás kerül jelölésre döntősnek, melyből kategóriánként három alkotást díjazunk. Az arra érdemes mezőnyben különdíjakat is adunk ki, amelyeket elsősorban a színvonalas kis-, és helyi televíziók számára tartogatunk. A verseny eredménye 2014. december 16-án, Budapesten megrendezésre kerülő Díjátadó Gálán kerül kihirdetésre. A zsűri 2014. december 05-ig dönt a helyezésekről.

Érvénytelen az a nevezés

 • amelyet nem a megadott nevezési lapon küldenek be,
 • amelyet nem a nevezési felhívásban és a kitöltési útmutatóban megadott helyen, módon és határidőig nyújtanak be,
 • amelyet nem egy eredeti és egy másolati példányban nyújtanak be az eredeti megjelölésével,
 • amelyhez nincs mellékelve a nevezési felhívásban megadott hordozó, a nevezési lapon feltüntetett, kötelező erejű dokumentumok, nyilatkozatok és a nevezési díj befizetésének igazolása, illetve ezek pótlása a nevezési határidőn belül nem történik meg,
 • amely olyan nevezőtől származik, aki nem felel meg a nevezési felhívásban körülírtaknak,
 • amely olyan produktummal pályázik, amely nem felel meg a nevezési felhívásban leírtaknak,
 • az egyes kategóriákra megadott (előírt) egyéb feltételeknek nem felel meg.

Az érvénytelen nevezés következménye, hogy a produkció a versenyben nem vehet részt.

További információk:

A pályázati anyagokat az értékelésben, feldolgozásban, döntésben résztvevők kötelesek bizalmasan kezelni, arról harmadik félnek tájékoztatást nem adnak. A döntőbe jutott alkotásokat hozzuk nyilvánosságra, címmel, az alkotók felsorolásával, a gyártó megnevezésével és a tartalommal.

Budapest, 2014. november 3.
Korrektúra Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 82-84. B épület
telefon - fax: 06 1 452-7825
http://korrektura.hu
info@korrektura.hu