Korrektúra 2010 - Előadók

Sarkady Ildikó

Sarkady Ildikó

médiajogász, tanácsadó

Az ELTE Állam- és Jogtudományi karán végzett Budapesten. 1990-ig jogtanácsos; 1991-től ügyvédi praxis folytat gazdasági és médiajogi szakterületen. Megbízói között számos médiaszolgáltató, kiadó, reklámügynökség és más médiapiaci szereplő található. Több egyetem állandó, illetőleg meghívott média- és reklámjogi oktatója. Mintegy félszáz publikált tanulmánya után 2005 decemberében megjelent a „Médiajogi írások” c. könyve.
2006. augusztus 1.-től a Miniszterelnöki Hivatal médiaszabályozásért felelős főtanácsadója, majd az audiovizuális média kormánybiztosa.  Nevéhez fűződik az átfogó médiaszabályozási reform elindítása, a Digitális Átállás Stratégiája, valamint a Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia kidolgozása, a műsorterjesztésről és a digitális átállás szabályairól szóló törvény kormányzati előkészítése, továbbá a médiatörvény jogharmonizációs célú módosítása. 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.
2008. szeptember 1.-től a MEDIA CONTENT Tanácsadó Kft. ügyvezetője, médiajogi tanácsadó.
1999-2005 között az Önszabályozó Reklám Testület választmányi tagja, 2000-2010-ig a Magyar Reklámszövetség elnökségi tagja, alapítója és első elnöke az MRSZ Jogi Bizottságának, valamint jelenleg is tagja a Szerzői Jogi Szakértői Testület elnökségének.

További előadók: