Versenykiírás

Rádiós Korrektúra - A hangok versenye

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság és az Antenna Hungária Zrt. támogatásával

 

Versenykiírás letölthető verziója

A verseny célja a minőségi rádiózás népszerűsítése és elismertetése minél szélesebb körben.  A Rádió Korrektúra szakmai támogatója a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. 2012. december 19-én adják át a Rádió Korrektúra díjait, egy gála keretében Budapesten.

10 különböző kategóriában várjuk a nevezéseket:

1.) Tényfeltáró/oknyomozó riport
A jelen vagy a múlt egy-egy fontos történésének, szereplőinek bemutatása rádiós műfaji eszközökkel (elsőrsorban riport), amely során fény derül az esemény eddig rejtve maradt mozzanataira, a szereplők motivációira. Lehet egyedi vagy sorozatszerű műsorszám.

2.) Portré
Olyan összeállítás, amelyben a fókusz egy személyről fest átfogó képet. Az összeállítás használhatja a rádiós hangzó eszközöket, de elsősorban az interjú jellegű mozzanatokra épít. A bemutatandó személyről kiderülnek a közönség számára nem megszokott történések, jellemvonások.

3.) Sporttudósítás/közvetítés
Olyan rádiós híranyag, amely kiemelkedően számol be egy sporteseményről a tudósítás rádiós műfaji eszközeivel. A produktum jól visszaadja az esemény történéseit és időrendiségét, ugyanakkor a tudósító megfelelő mértékű szubjektivitással (felszültségteremtés, érzelmi bevonás stb.) köríti a beszámolót.

4.) Szórakoztató reggeli műsor
A reggeli rádiós főműsoridőben adásba kerülő többórás produkció jellemző félórás részlete, amelyből kiderül hogy milyen fontosabb elemekből épül fel a műsor, mi a fő karaktere, amivel a hallgatóságára igyekszik hatni. A cél kulturált szórakoztatást megvalósító legjobb műsor megtalálása, függetlenül attól, hogy ki a célközönség, illetve, hogy főleg zenére vagy humorra, esetleg más tartalomra fekteti a hangsúlyt.

5.) Információs hírmagazin
Olyan összeállítás, amelyben a napi hírek és/vagy azok háttere áll a középpontban. A cél az igényesen szórakoztatva informáló műsor megtalálása, amely a rádiós műfaji eszközök felhasználásával készül. Alapvetően törekszik az objektivitásra, de befogadhat némi szubjektivitást is.

6.) Kulturális magazin
A kulturális eseményeket, produkciókat, alkotásokat, illetve azok alkotóit korszerűen bemutató magazin műfajú műsorok, amelyek képet adnak a kultúra valamely fontos szegletéről bevonó, akár szórakoztató jelleggel.

7.) Telefonos véleményműsor
A hallgató aktív jelenidejű közreműködésével készülő beszélgetőműsor, amelyben aktuális történésekről válthat szót a hallgató és a műsorvezető. Alapkövetelmény a műsor kulturált alaphangneme, a vélemények sokszínűségének elfogadása, a hallgató véleményének tiszteletben tartása, ugyanakkor fontos a műsor közönségének érdekét is szem előtt tartó határozott műsorvezetés.

8.) Hangjáték
Olyan művészi igényű vagy szórakoztató célú hangkompozíció, amely erősen épít a hangzó elemek hatáskeltő eszközeire és/vagy a színészi teljesítményre.

9.) Vitaműsor
Bármilyen fontos közéleti, kulturális, tudományos történés vagy témakör megvitatása eltérő véleményű résztvevők szereplésével, amelynek során a vélemények különbözősége révén fény derül a téma megközelíthetőségének különféle aspektusaira. A műsor elismeri a vélemények különbözőségét és igyekszik objektív módon lehetőséget adni a vita partnereknek arra, hogy véleményüket egyenlő feltételekkel mutathassák be.

10.) Rádiós arculat, promóció
A rádióadó vagy műsor hangzó arculatának elemei, beleértve a szignálokat, azonosítókat (ID-k), elválasztó effekteket, illetve a produkcióban megszólaló állandó hangok (műsorvezetők, station voice-ok) igényessége, a produkció promóciós eszközrendszere, továbbá a hangzó arculatot kiegészítő vizuális image egységessége.

+1.) Bakik, humoros pillanatok
Bármilyen rövid műsorrészlet, amely szándékosan vagy nem szándékosan született és humoros/szórakoztató hatású. Elszólások, nevettető tévesztések, váratlan pillanatok adás közben, illetve jól sikerült humoros produkciók, kabaréjellegű tréfák, nevettető párbeszédek.

 

A versenyben kizárólag magyar nyelvű alkotások vehetnek részt. A fenti felsorolásban szereplő versenykategóriákban csak olyan művek indulhatnak, amelyek 2011. január 1. és 2012. november 30. között kerültek rádiós műsorszolgáltatónál (online portálon is) első sugárzásra.

 

Nevezésre jogosult

A szemle versenyében minden Magyarországon vagy határainkon túl bejegyzett alkotóműhely, vagy magyar, illetve külföldi állampolgárságú természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéb jogalany (pl. alapítvány, egyesület, stb.) indulhat (gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685. § c. pontjában meghatározott bel- és külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet/állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, szövetkezet, gazdasági társaság, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, továbbá egyéni vállalkozó, valamint helyi és megyei önkormányzatok, költségvetési szervek, egyesületek, köztestületek, alapítványok, bel- és külföldi illetőségű természetes személyek).

 

A nevezési díjak

Minden versenykategóriában a nevezési díj nevezett alkotásonként: 20.000.- Ft+ 27% Áfa.

A nevezési díj fizetését banki átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással lehet teljesíteni, amelyen a közlemény rovatban pontosan feltüntetendő a pályamű címe, pályázó cég/személy és a kapcsolattartó elérhetőségének megnevezése.

 

Rádiós Korrektúra nevezési díj számlaszáma:

UniCredit Bank 10918001-00000112-22420002

A bank címe: Pólus Center Fiók

Swift kód: BACXHUHB

IBAN száma: HU40109180010000011222420002

 

 

Nevezés

a.) Az érvényes nevezési anyagnak tartalmaznia kell:

Csak magas műszaki színvonalú, adásminőségű (broadcast) technikailag sokszorosításra alkalmas felvétellel lehet nevezni. A feltöltött file elnevezésében egyértelműen jelezni kell a mű címét és az alkotó műhelyt/személyt.

A nevezett alkotáshoz kapcsolódó, kitöltött és aláírással hitelesített nevezési lapot két eredeti és egy másolati példányban juttassa el Korrektúra Kft 1134 Róbert Károly Krt. 82-84. B épületi irodájába, a nevezési díj befizetési igazolásával együtt (csekkmásolat vagy banki igazolás). A nevezési lap letölthető a http://korrektura.hu/radios_korrektura_2012/ weboldalról.

b) A nevezési határidő: 2012. november 30.

c) A feltöltés  helye és módja

A pályaműveket a http://korrektura.hu/radios_korrektura_2012/hanganyagok_feltoltese/ oldalon lehet feltölteni. Felhívjuk a nevezni kívánók figyelmét, hogy:

 • a nevezett műsor anyagát csak MP3 formátumban tudjuk fogadni.
 • max. 30 perc lehet egy nevezett műsor, vagy műsor részlet
 • a szerverre feltöltető file maximális mérete 200Mbyte lehet

 

A verseny menete

A nevezési határidő, 2012. november 30. után a beérkezett alkotásokból szakmai zsűri választja ki a díjnyertes műveket.

A zsűri tagjai neves alkotók, rádiós szakemberek (a http://korrektura.hu/radios_korrektura_2012/ honlapon megtekinthető) Kategóriánként 5 alkotás kerül jelölésre, döntősnek. Ezek közül kategóriánként az első három produkciónak ítélnek meg díjat, mely a 2012. december 19-én Budapesten megrendezésre kerülő Díjátadó ünnepségen kerül kihirdetésre. A zsűri 2012. december 10-ig dönt a helyezésekről. Kiemelkedő pályamű esetén a különdíj kiadásának jogát fenntartjuk!

 

Közönségdíj:

A nevezett rádiók között közönségversenyt is hirdetünk. A közönségdíj címe: „A Rádiós Korrektúra legnépszerűbb rádiója!" A rádiók hallgatói szavazhatnak kedvenc rádiójukra.  A szavazás felülete Korrektúra web oldalán keresztül is elérhető facebook oldala.

Érvénytelen az a nevezés,

 • amelyet nem a megadott nevezési lapon küldenek be,
 • amelyet nem a nevezési felhívásban és a kitöltési útmutatóban megadott helyen, módon és határidőig töltenek fel
 • amelyhez nem érkezetek meg a nevezési felhívásban feltüntetett kötelező erejű dokumentumok, nyilatkozatok és a nevezési díj befizetésének igazolása, illetve ezek pótlása a nevezési határidőn belül nem történik meg,
 • amely olyan nevezőtől származik, aki nem felel meg a nevezési felhívásban körülírtaknak,
 • az egyes kategóriákra megadott (előírt) egyéb feltételeknek nem felel meg.

Az érvénytelen nevezés következménye, hogy a produkció a versenyben nem vehet részt.

 

Díjazás:

 • Kategóriánként az 1. helyezett díja: gravírozott serleg és egyedi oklevél
 • Kategóriánként a 2-3. helyezett díja: egyedi oklevél
 • Közönség díjas rádió: gravírozott serleg és egyedi oklevél

 

További információk:

A pályázati anyagokat az értékelésben, feldolgozásban, döntésben résztvevők kötelesek bizalmasan kezelni, arról harmadik félnek tájékoztatást nem adnak. Nyilvánosságra hozatalra a döntőbe jutott alkotások kerülnek címmel, az alkotók felsorolásával, a gyártó megnevezésével és a tartalommal.

Budapest, 2012. október 22.
Korrektúra Kft.
1134 Róbert Károly Krt. 82-84. B épületi
telefon - fax: 06 1 452-7825
www.korrektura.hu
info@korrektura.hu