Rádiós Korrektúra – A hangok versenye

Versenykiírás

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság és az Antenna Hungária Zrt. támogatásával

A verseny célja, a színvonalas rádiózás népszerűsítése és elismertetése mind szélesebb körben. A Rádiós Korrektúra szakmai támogatója a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. 2013. december 2-án adjuk át a Rádiós Korrektúra díjait, egy gála keretében Budapesten.

Versenykiírás letölthető verziója
Nevezési lap letölthető verziója

Hét különböző kategóriában várjuk a nevezéseket:
 1. Tényfeltáró/oknyomozó riport
  A jelen vagy a múlt egy-egy fontos történésének, szereplőinek bemutatása rádiós műfaji eszközökkel (elsősorban riport), amely során fény derül az esemény eddig rejtve maradt mozzanataira, a szereplők motivációira. Lehet egyedi vagy sorozatszerű műsorszám.
 2. Információs hírmagazin
  Olyan összeállítás, amelyben a napi hírek és/vagy azok háttere áll a középpontban. A cél az igényesen szórakoztatva informáló műsor megtalálása, amely a rádiós műfaji eszközök felhasználásával készül. Alapvetően törekszik az objektivitásra, de befogadhat némi szubjektivitást is. Tartalmaznia kell eseményközvetítést pl. sport, kulturális, közéleti esemény, stb.
 3. Kulturális magazin
  A kulturális eseményeket, produkciókat, alkotásokat, illetve azok alkotóit újszerűen, formailag és akusztikailag is innovatívan bemutató magazin műfajú műsorok, amelyek képet adnak a kultúra valamely fontos szegletéről bevonó, akár szórakoztató jelleggel.
 4. Hangjáték
  Olyan művészi igényű vagy szórakoztató célú hangkompozíció, amely erősen épít a hangzó elemek hatáskeltő eszközeire és/vagy a színészi teljesítményre
 5. Portré és közösségek bemutatása
  Olyan összeállítás, amelyben a fókusz személy/ekről, közösségről, településről, érdekes tárgyról, művészeti alkotásról fest átfogó képet. Az összeállítás használhatja a rádiós hangzó eszközöket, de elsősorban az interjú jellegű mozzanatokra épít. A bemutatandó személyről kiderülnek a közönség számára nem megszokott történések, jellemvonások.
 6. Szórakoztató reggeli műsor
  A reggeli rádiós fő műsoridőben adásba kerülő többórás produkció jellemző félórás részlete, amelyből kiderül hogy milyen fontosabb elemekből épül fel a műsor, mi a fő karaktere, amivel a hallgatóságára igyekszik hatni. A cél kulturált szórakoztatást megvalósító legjobb műsor megtalálása, függetlenül attól, hogy ki a célközönség, illetve, hogy főleg zenére vagy humorra, esetleg más tartalomra fekteti a hangsúlyt.
 7. Rádiós arculat, promóció
  A rádióadó vagy műsor hangzó arculatának elemei, beleértve a szignálokat, azonosítókat (ID-k), elválasztó effekteket, illetve a produkcióban megszólaló állandó hangok (műsorvezetők, station voice-ok) igényessége, a produkció promóciós eszközrendszere, továbbá a hangzó arculatot kiegészítő vizuális image egységessége.

A fenti felsorolásban szereplő versenykategóriákban csak olyan művek indulhatnak, amelyek 2012. november 30. és 2013. november 15. között kerültek rádiós műsorszolgáltatónál (online portálon is) első sugárzásra.

Nevezésre jogosult

A versenyben minden magyarországi illetve külhoni magyar nyelvű alkotóműhely, vagy magyar illetve külföldi állampolgárságú természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság illetve egyéb jogalany (pl. alapítvány, egyesület, stb.) indulhat. Gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685. § c. pontjában meghatározott bel- és külföldi székhelyű gazdálkodó szervezet/állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, szövetkezet, gazdasági társaság, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, továbbá egyéni vállalkozó, valamint helyi és megyei önkormányzatok, költségvetési szervek, egyesületek, köztestületek, alapítványok, bel- és külföldi illetőségű természetes személyek.

Nevezési díjak

Minden versenykategóriában a nevezési díj nevezett alkotásonként: 25.000.- Ft + 27% Áfa.

A nevezési díj fizetését banki átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással lehet teljesíteni, amelyen a közlemény rovatban pontosan feltüntetendő a pályamű címe, pályázó cég/személy és a kapcsolattartó elérhetőségének megnevezése.

A Rádiós Korrektúra nevezési díj számlaszáma:

UniCredit Bank 10918001-00000112-22420002
A bank címe: Pólus Center Fiók
Swift kód: BACXHUHB
IBAN száma: HU40109180010000011222420002

Nevezés

 • Az érvényes nevezési anyagnak tartalmaznia kell:

  Csak magas műszaki színvonalú, adásminőségű (broadcast) technikailag sokszorosításra alkalmas felvétellel lehet nevezni. A feltöltött file elnevezésében egyértelműen jelezni kell a mű címét és az alkotó műhelyt/személyt.

  A nevezett alkotáshoz kapcsolódó, kitöltött és aláírással hitelesített nevezési lapot két eredeti és egy másolati példányban juttassa el a Korrektúra Kft. 1134 Róbert Károly Krt. 82-84. B épületi irodájába, a nevezési díj befizetési igazolásával együtt (csekkmásolat vagy banki igazolás). A nevezési lap letölthető a http://korrektura.hu/radios_korrektura_2013/ weboldalról.

 • A nevezési határidő: 2013. november 15.
 • A feltöltés helye és módja

A pályaműveket a http://korrektura.hu/radios_korrektura_2013/hanganyagok_feltoltese/ oldalon lehet feltölteni. Felhívjuk a nevezni kívánók figyelmét:

 • a nevezett műsor anyagát csak MP3 formátumban tudjuk fogadni,

 • maximum 30 perc lehet egy nevezett műsor, vagy műsor részlet,

 • a szerverre feltöltendő file maximális mérete 200Mbyte lehet

A verseny menete

A nevezési határidő, 2013. november 15. után beérkezett alkotásokból szakmai zsűri választja ki a díjnyertes műveket.

A zsűri tagjai neves alkotók, újságírók és rádiós szakemberek (http://korrektura.hu/radios_korrektura_2013/zsuritagok/). Kategóriánként három alkotást díjazunk, az arra érdemes mezőnyben különdíjakat is adunk ki, amelyeket elsősorban a színvonalas kis rádiók számára tartogatunk. A zsűri 2013. november 25-ig dönt a helyezésekről. A zsűri 2013. december 2-án Budapesten megrendezésre kerülő gálaest keretében adja át a díjakat.

Közönségdíj:

1, A Rádiós Korrektúrán közönségdíjat is adunk ki. A hallgatók szavazhatnak a fesztiválon indult kedvenc rádiójukra. A szavazás felülete a Rádiós Korrektúra weboldala: http://korrektura.hu/radios_korrektura_2013/kozonsegszavazas/.

2, A legkedveltebb rádiós személyiségre is szavazhatnak a hallgatók, mely szavazás felülete a Rádiós Korrektúra weboldala.

Érvénytelen az a nevezés:

 • amelyet nem a megadott nevezési lapon küldenek be,
 • amelyet nem a nevezési felhívásban és a kitöltési útmutatóban megadott helyen, módon és határidőig töltenek fel,
 • amelyhez nem érkezetek meg a nevezési felhívásban feltüntetett kötelező erejű dokumentumok, nyilatkozatok és a nevezési díj befizetésének igazolása, illetve ezek pótlása a nevezési határidőn belül nem történik meg,
 • amely olyan nevezőtől származik, aki nem felel meg a nevezési felhívásban körülírtaknak,
 • az egyes kategóriákra megadott (előírt) egyéb feltételeknek nem felel meg.

Az érvénytelen nevezés következménye, hogy a produkció a versenyben nem vehet részt.

További információk:

A pályázati anyagokat az értékelésben, feldolgozásban, döntésben résztvevők kötelesek bizalmasan kezelni, arról harmadik félnek tájékoztatást nem adnak. A döntőbe jutott alkotásokat hozzuk nyilvánosságra, címmel, az alkotók felsorolásával, a gyártó megnevezésével és a tartalommal.

 

Budapest, 2013. október 16.

Korrektúra Kft.
1134 Róbert Károly Krt. 82-84. B épület
telefon - fax: 06 1 452-7825
www.korrektura.hu
info@korrektura.hu